สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ Who am I ?

          เมื่อวันที่ 14-18 พ.ค. 2018 สามเณรใหญ่และผู้สนใจคณะธรรมทูตไทย จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ “ฉันคือใคร?” (Who am I ?) โดย “อาจารย์ชุติมา ภมรปฐมกุล” วิทยากรจากสถาบัน PRH International (ฝรั่งเศส) และ PRH ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านคริสติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ สามเณรทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนและธาตุแท้ที่ลึกซึ้งของแต่ละคน ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือ ในการศึกษาอบรม ด้วยวิธีการ PRH (Personnalité et Relations Humaines – บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์) ซึ่งริเริ่มโดยคุณพ่อ Andre Rochais ประเทศฝรั่งเศส ราวปี 1965

{besps}2018/2018-05-18{/besps}