คุณพ่อวีรชัย เป็นประธานมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ปี 2017

          วันที่ 30 เม.ย. 2017 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้บวชเป็นพระสงฆ์ครบรอบ 25 ปี ปัจจุบันทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารครั้งที่ 2 เตรียมจิตใจฉลองวัดประจำปี 2017 และฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวน 4 คน  อนึ่ง เมื่อครั้งที่คุณพ่อวีรชัยเป็นสังฆานุกร ได้เคยมาช่วยงานอภิบาลและสอนคำสอนที่วัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุคของคุณ Joseph Apiwat Kiewkeaw

{besps}2017/Werachai_Fatima_2017{/besps}