พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ

          อีกหนึ่งในความก้าวหน้าของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 มีพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ นามวงษ์ และพิธีรื้อฟื้นการให้คำมั่นสัญญาของ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยเป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคุณพ่อสมาชิกคณะ ซิสเตอร์ สามเณร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

{besps}2017/VowofKinandChai_16_01_2017{/besps}