ศูนย์คาทอลิกแม่จันต้อนรับพระธาตุนักบุญ

        พิธีถวายพรพระธาตุสองนักบุญ พระสันตะปาปา ณ วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน 19 ก.ค. 15 ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ชาวบ้านจากหลายเขตมาร่วมขอพรพระธาตุนักบุญทั้งสอง ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า (คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี เจ้าอาวาส {besps}2015/meachontwosaints{/besps}