คุณพ่อไตรงค์ มุลตรี ปี 2009 – 2014

ปี 2009 เข้าประเทศกัมพูชา เรียนภาษากัมพูชาที่กรุงพนมเปญ  จากนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลกกลุ่มคริสตชน 2 กลุ่มริมแม่น้ำโขง ในปี 2010  และในปี 2012 – 2014 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วย เขตแพร่ธรรมจังหวัด ตาแก้ว ดูแล 1 วัด 2 กลุ่มคริสตชน คือ

วัดแม่พระแย้มพระสรวล จอมกาเตียง

กลุ่มคริสตชนนักบุญเปาโล อองตาซอม

กลุ่มคริสตชนไปร์กบะ

หน้าที่ประจำ

ทำมิสซา เยี่ยมเยียนสัตุบุรุษ และสอนคำสอน ที่วัดจอมกาเตียงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

วันพุธทำมิสซาที่วิทยาลัยนักบุญเปาโล และ สอนคำสอนในวันเสาร์ (มีมิสซาวันอาทิตย์เดือนละครั้ง)

เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนที่ไปร์กบะ วันพฤหัสบดี (ค้างคืน) สอนคำสอนวันอาทิตย์เย็น(วจนะพิธีกรรมเดือนละครั้ง)

ปี 2015  เรียนต่อที่ประเทศอิตาลี