งานวันครอบครัวธรรมทูตประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 คณะธรรมทูตไทย จัดงาน “วันครอบครัวธรรมทูต” พูดคุยเสวนาร่วมกันระหว่างคุณพ่อสมาชิก ซิสเตอร์ สามเณร และซิสเตอร์อดีตผู้ร่วมงานของคณะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มการก่อตั้งคณะเมื่อกว่า 25 ปีก่อน 2 ท่านจากคณะพระกุมารเยซู ณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณแม่อธิการสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มาร่วมเสวนาในโอกาสนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในแบบครอบครัวธรรมทูต
{besps}2017/TMS_Family_16_01_2017{/besps}