ค.พ.คมทวน TMS ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพเพื่องานธรรมทูต 03-01-2012

      ภาพค.พ.คมทวน สุขสุทิพย์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย TMS   ให้คำมั่นสัญญาปฏิญาณตลอดชีพ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย TMS เป็นประธาน และพยานทั้งสอง คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศไทย  และ คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศเขมร{gallery}picture/2012-13/frkomthuanvow{/gallery}

         เมื่อวันอังคารที่  03 มกราคม 2012  พิธีบูชามิสซา เวลา 17.00 น. ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ๋ จ.อยุธยา โดยมีเพื่อนพระสงฆ์ สามเณรของคณะธรรมทูตไทย และญาติพี่น้อง ร่วมให้กำลังใจ  และวันที่ 6 มกราคม  2555  ค.พ.คมทวน สุขสุทิพย์  จะเดินทางไปรับการอบรมศึกษาเรียนต่อที่ประเทศอิตาลีขอคำภาวนาจากทุกท่านเพื่อคุณพ่อในโอกาสนี้ด้วย

 
สิริรักษ์
ผู้รายงาน