คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม ณ ศูนย์แวงแก่น

{gallery}picture/2012-13/frthepprasit{/gallery}