พิธีแสดงกตัญญู ต่ออดีตสมาชิกผู้ร่วมงาน

  ซิสเตอร์เบอร์นาด ตรีธารา  เคยทำงานที่ ศูนย์แวงแก่น 20 ปี

  ซิสเตอร์เวโรนิกา สุริยะมงคล จากคณะพระกุมารเยซู (IJ) เคยทำงานที่ศูนย์เชียงของ {gallery}picture/2012-13/thankyou{/gallery}