test

Image

ภาพข่าว

คุณพ่อพูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ เข้าพิธีรับมอบกางเขนธรรมทูต
ภาพระหว่างการเดินทางไปยังมองโกเลีย
เพราะพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต
เรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้เพจของคณะธรรมฑูตไทย โดนแฮก
วันฉลอง ท่าน น.เปโตร และ ท่าน น.เปาโล
จัดอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงราย ครั้งที่ 1/2023
ความยินดีของปัสกา ผลักดันพันธกิจของเรา
ทุกข์มหาพรต สู่ข่าวดีแห่งปัสกาแห่งความยินดี
ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 51 ปี ของ คพ.อาดริอาโน เปโลซิน
พิธีบวชพระสงฆ์
สหพันธ์นักบวชชายหญิงในไต้หวัน ประชุมประจำปี 2023 
ค่ายคำสอน วัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน