คริสตมาสที่ประเทศไต้หวัน

     ธรรมทูตไทยมีความยินดีที่ส่งคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ กับคุณพ่อบุญธรรม แหวนฉิมพลี ไปทำงานกับกลุ่มคริสตชนไทย ที่ทำงานในประเทศใต้หวัน ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ ในสังฆมลฑลซินจู๋ ระหว่างวันที่ 13 ธันวคม ถึง 13 มกราคม 2015 ซึ่งมีคาทอลิกไทยที่ทำงานในประเทศใต้หวัน เข้าร่วมมิสซา  ประมาณ 100 คน การไปครั้งนี้เป็นการไปอย่างเป็นทางการ เป็นการสำรวจเพื่อพิจารณาส่งบุคลากรไปทำงานประจำในอนาคต  {besps}2014/christmasattaiwan{/besps}