ซิสเตอร์อักแนส สุพัตรา โสภณ ณ บ้านสวายปาก พนมเปญ

{gallery}picture/2012-13/supatrasveypak{/gallery}