พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย เป็นประธานมิสซาฉลองวัดนักบุญมาร์โก ประจำปี 2017

          วันที่ 22 เม.ย. 2017 วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดประจำปี 2017 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมง สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยคุณพ่ออดีตเจ้าอาวาสและบรรดาพระสงฆ์อีกกว่า 10 องค์

          วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/9 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 มีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส และมีคุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

{besps}2017/StMark_Annual_Celebration_2017{/besps}