คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

เกิดวันที่ 07 เมษายน ค.ศ. 1972
สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

 

วัดพระตรีเอกภาพ เลขที่ 97/2 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 08-1883-3974
อีเมล peterpao.tms@hotmail.com
คติพจน์

 

วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
03 มิ.ย. 2001

 

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03 มิ.ย. 2001 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
06 พ.ค. 2001 – 05 พ.ค. 2002 ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์-
เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2002 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
05 พ.ค. 2002 – 15 พ.ค. 2003 ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์-
แห่งลูร์ด ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
15 พ.ค. 2003 – 12 ก.พ. 2012 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา แม่แอบ
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
12 ก.พ. 2012 – 26 ก.ย. 2012 พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม
26 ก.ย. 2012 – 05 พ.ค. 2013 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ-
กรรมกร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
05 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014 เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015 อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
01 พ.ค. 2015 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
03 ก.พ. 2016 – ก.พ. 2018 อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย