คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

image

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

ข้อมูลส่วนตัว
เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972
สังฆมณฑล จันทบุรี
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน เลขาธิการมิสซังพนมเปญ
ที่อยู่ปัจจุบัน 1788B National Rd.5 P.O. box 123 Tuol Sangkae Russeykeo Phnom Penh 12000, CAMBODIA.
เบอร์ติดต่อ กัมพูชา : +855 77 800 211, +855 963 422 144

ไทย : 09-1224-6672

Line ID pauldenny
Skype pauldenny 2010
คติพจน์ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย 6:8)
หน้าที่ในคณะ – ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 4

– เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย

– อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท กฏหมายพระศาสนจักร มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
23 มิ.ย. 2001 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี
23 มิ.ย. 2001 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
29 ก.ย. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
ประมาณปี 2014 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน – เลขาธิการมิสซังพนมเปญ และ Chancellor

–  เจ้าอาวาสวัดสวายปะ วัดแสนสุข วัดเปรกตาแตนและวัดกอมปงหลวง มิสซังพนมเปญ 

20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4