สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995

สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม : -

หน้าที่ปัจจุบัน : กำลังศึกษาชั้นปรัชญาปี 3

molaekhala@gmail.com

  Molae Khala

  0884018147

  0802104520

2 ม.ค.2018 - 20 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

1 พ.ค.2018- 17 ก.พ. 2019 : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ บ้านเซเวียร์ เชียงราย

21 มี.ค. 2019 - 30 เม.ย. 2020 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

1 พ.ย.2020 -20 ธ.ค.2021 : ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สามพราน