สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ :  7 มีนาคม ค.ศ. 1989

สัตบุรุษวัด : วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลจันทบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน : ศูนย์คาทอลิกเชียงของ 514 ม.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

พื้นที่แพร่ธรรม :  เชียงของ

nairatanairati@gmail.com

Rati Promden

nairata

0804445447

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

18 ส.ค. 2018 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

1 พ.ย. 2017 - 18 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

20 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต กรุงเทพฯ

23 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน : อภิบาลสมาชิกชมรมคนหูหนวกคาทอลิก ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ