สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ : 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996

สังกัดวัด : วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม : -

หน้าที่ปัจจุบัน : -

katumakami191@gmail.com

  เสือ มากมาย

katumakami

063-6323750

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

ปี 2016 - 2017 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

28 ส.ค. 2017 - 04 ก.พ. 2018 : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย

21 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

23 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม