สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ :  10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990

สังกัดวัด : วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล คลองลาน แม่พืช

สังฆมณฑล : สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน : 101 หมู่ที่8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

พื้นที่แพร่ธรรม : ปีฝึกงานอภิบาล

หน้าที่ปัจจุบัน : ปีฝึกงานอภิบาล

PASSAKON7777@gmail.com

Mush Room

katumakami

0928290040

อนุปริญญา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างเทคนิคโลหะ หรือช่างเชื่อมโลหะ) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ปริญญาตรี : -

29 ส.ค. 2015 - 20 ก.ย. 2015 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 - 26 ธ.ค. 2015 : วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

19 มี.ค. 2016 - 27 มี.ค. 2016 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

25 มิ.ย. 2016 - 19 ก.พ. 2017 : อภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ

17 มี.ค. 2017 - 16 เม.ย. 2017 : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

17 เม.ย. 2017 - 23 เม.ย. 2017 : วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

3 มิ.ย. 2017 - ก.พ. 2018 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

23 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน : ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์