สมาชิกธรรมทูตไทยรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา ปี 2013

สมาชิกธรรมทูตไทยรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2013

ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง{gallery}picture/2012-13/revow2013{/gallery}