เข้าเงียบและประชุมของคณะธรรมทูตไทยประจำปี 2016

เข้าเงียบและประชุมของคณะธรรมทูตไทยประจำปี 2016 และงาน 25 ปีของคณะธรรมทูตไทย 25 ปี ของการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อเปโตรรังสันต์ ภานุรักษ์ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ณวัดนักบุญอัลฟองโซ และวัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก จังหวัดหนองคาย{besps}2016/retreat2016{/besps}