งานบวชสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

   การให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูตของสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรีและภาพงานบวชสังฆานุกรโอกาสเปิดปีแห่งความเชื่อขงสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2012 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด {gallery}picture/2012-13/deaconofratchata{/gallery}