ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง

        ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก

      ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ

 

          แต่พอเปิดเรียนได้สัปดาห์แรก มีเด็กหอคนหนึ่ง ถือจดหมายจากครูฝ่ายปกครองมาไห้ผม พร้อมสายตาของเด็กทำผิดที่ถูกครูจับได้ เนื้อความในจดหมายคือ ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนดังมีรายชื่อปรากฏ 5 คน ไปพบคุณครูฝ่ายปกครอง

         เด็กคนที่ถือจดหมายมาไห้ผม ถามว่า คุณพ่อไปเป็นผู้ปกครองให้พวกเราไหมครับ ผมตอบกลับไปทันที ไปสิเพราะถ้าโรงเรียนมีจดหมายเชิญให้พ่อไปรับโล่รักทราบเรื่องที่ดี พ่อก็ยินดีจะไป ดังนั้นเมื่อโรงเรียนมีจดหมายมาเชิญผู้ปกครองในครั้งนี้ พ่อก็ยินดีที่จะไป ผมก็เลยกลายเป็นผู้ปกครองคนแรกในรอบปีการศึกษาที่ถูกฝ่ายปกครองเชิญไปพูดคุย เพราะนักเรียนในปกครอง 5 คน แอบสูบบุหรี่ในโรงเรียน เด็กๆเหล่านี้ ติดบุหรี่มาหลายปีแล้ว และคงเป็นเรื่องที่ยากมากถึงมากที่สุด ที่จะทำให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้

         ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี นอกจากสวดขอพระเมตตา ช่วยเปลี่ยนแปลง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ บรรดาเด็กๆเข้ามาหาผม และบอกว่า พ่อครับ ผมอยากเลิกสูบบุหรี่ คุณพ่อช่วยพวกผมด้วยนะครับ

          ผมดีใจมาก ที่เด็กๆเดินเข้ามาแสดงเจตจำนง ขอเลิกบุหรี่เอง เพราะผมรู้ดีว่า การจะเลิกบุหรี่ ต้องเริ่มจากการสมัครใจของเจ้าตัว แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมก็มีความหวังในพระเมตตา และยังคงสวดให้กับบรรดาเด็กๆต่อไป ขอพระเมตตา ช่วยเปลี่ยนแปลง