กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด

ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ

ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน

ซ.เวโรนีกา เปี่ยมสุภาพเมตตาจิต                   ใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อรักศาสตร์ศิลป์

ใส่ใจเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นอาจิณ                            ไม่หยุดนิ่งใฝ่เรียนรู้วิทยาการ

ท่านมีความกระตือรือล้นตื่นตัวเสมอ                แต่ไม่เผลอละเลยชีวิตจิต

ชอบรำพึงชอบภาวนา ใคร่ครวญคิด                          มีชีวิตสนิทตามน้ำพระทัย

ซ.เบอร์นาร์ดคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง    ไม่กลัวเกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมไหน

รักสะอาดรักระเบียบรักวินัย                                   รักต้นไม้รักปักผ้าขายเป็นทุน

ท่านคล่องแคล่วภาษาอังกฤษเป็นเบอร์หนึ่ง        เป็นที่พึ่งหาปัจจัยมาเกื้อหนุน

ช่วยเชื่อมโยงสิงคโปรมาเจือจุน                                จิตการุณไม่เคยหายจากใจท่าน

ยี่สิบปีความดีที่สร้างสม                               ยังทับถมเป็นตำนานให้เล่าขาน

แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน                                               แต่วันวานแห่งความดีไม่มีลืม

ขอขอบคุณจากใจจริง ธรรมทูตไทย                 นานแค่ไหนยังคงระลึกถึง

ทั้งในคำภาวนาและถ้อยคำนึง                                 ยังซาบซึ้งความดีท่านไม่มีคลาย

ขอพระเจ้าประทานพรอย่างอุดม                     ให้มากสมความดีที่มากหลาย

ให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งใจกาย                     ยังคงฉายแสงพระคริสต์ตลอดชีวิตเอย

 

                                                          โดยพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ

                                                          13 มกราคม 2013