ตารางมิสซา (Online)

ตารางมิสซาออนไลน์

วันอาทิตย์

7:30  Facebook

8:30 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

9:45 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

11:00 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

12:30 Facebook

17:30 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

19:00 Facebook , YouTube

17.00 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

19.00 Facebook

06.30 Facebook

07.00 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

08.00 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

17.30 (อังกฤษ) Facebook , YouTube

ขอมิสซาออนไลน์

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่มีความประสงค์จะขอมิสซา หรือมีความปราถนาที่จะช่วยเหลือกิจการของคณะธรรมทูตไทย พี่น้องสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านไลน์กลุ่ม “กองทุนมิสซาเพื่อสงฆ์ธรรมทูตไทย” ตาม QR Code ด้านล่างครับ

และสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย (มหาชน) TMB
บัญชีเลขที่ 059-2-40270-5
ชื่อบัญชี คณะธรรมทูตไทย

ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านครับ

Image