พิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

    เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2015 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยและสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีความยินดี ที่ได้บวชพระสงฆ์ใหม่ หนึงองค์ คือ คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา ที่วัดแม่พระองค์อุปภัมถ์พาน จังหวัดเชียงราย  โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซ๊ส เซเวียร์ เป็นประธานในพิธี  พระสงฆ์ใหม่สังกัดคณะธรรมทูตไทยเป็นคนที่ 14  {besps}2015/ordinationofwipot{/besps}