คุณพ่อนิกร ประสูติแสงจันทร์

ปี 2009 เข้าประเทศกัมพูชา เรียนภาษากัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ 2010  ย้ายจากกัมปงธมเพื่อฝึกภาษาและดูงาน  2011 กลับมาช่วยงานอภิบาลและเรียนปีที่ 3 อยู่ที่วัดนักบุญโยเซฟ พซาตูจ 6 เดือน  

ปี  2012  ช่วยงานคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง ที่เขตวัดจำปา รับผิดชอบกลุ่มนักขับร้อง และสอนกีต้าร์เด็กๆ ที่วัด  และไปถวายมิสซาตามวัดลูกของวัดจำปา ในวันอาทิตย์ และวันศุกร์ต้นเดือน

ปี 2013- ปัจุบัน รับผิดชอบ 3 วัด ซึ่งวัดชุมชนเวียตนาม ตามริมแม่น้ำโขง

วัดสอมรองธม

วัดกอมปงจอมลอง