พิธีเสกวัดใหม่ วันนักบุญอันนาบ้านห้วยเจริญ

      คุณพ่อรัตชะ ประทุมตรี และชาวบ้าน จัดพิธีเปิดเสกวัดใหม่ วันนักบุญอันนาบ้านห้วยเจริญ ศูนย์คาทอลิกแม่จัน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี  {besps}2015/mechonhuiyjarern{/besps}