ฉลองพระเมตตาที่วัดพระเมตตาเชียงแสน

วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนเมษายน 2015 คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ และคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ จัดงานแห่พระรูปพระเมตตารอบเมืองเชียงแสน ไปยังที่ดินใหม่ที่เตรียมไว้สำหรับสร้างวัดและศูนย์คาทอลิกเชียงแสน ในอนาคต {besps}picture/2015-2016/frprasitchiangsan{/besps}