ธรรมทูตพบปะกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 2013

โอกาสเข้าเงียบประจำปี 2013 คณะธรรมทูตไทยได้มีการพบปะกับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ซึ่งเราเรียกว่า  วันครอบครัวธรรมทูต {gallery}picture/2012-13/meetingpmg2013{/gallery}