ประชุมคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานในประเทศกัมพูชา

      เมื่อวันที่ 10-13 พ.ย. 2014  ที่ผ่านมาคณะธรรมทูตไทยที่ทำงานที่ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ แบ่งบัน ประชุม และพักผ่อนร่วมกัน ที่จังหวัดมณฑลคีรี ทางภาคอีสานของกัมพูชา  โดยมีคุณพ่อเปาโล ชัยชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชา นำการเข้าเงียบในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการเข้าเงียบและการประชุม 11 ท่าน {gallery}2014/meetingofkhmer2014{/gallery}