สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ที่ศูนย์แม่จัน

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์แม่จัน ทำการสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า แห่ศีลมหาสนิทไปตามหมู่บ้านต่างๆ รถ 20 คัน ทั้งวันได้แค่ 6 หมู่บ้าน รวมแล้ว เส้นทางกว่า 100 กิโลเมตร เป็นชนเผ่าอาข่า เหนื่อยมากๆครับ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้า ที่ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนอิ่มบุญ และเปี่ยมไปด้วยพระพรกันทุกคน โดยเฉพาะคนป่วย และคนแก่ ได้รับการอวยพรด้วยศีลมหาสนิทเป็นพิเศษ{besps}2015/meachoneucharist{/besps}