คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

เกิดวันที่ : 7 กันยายน ค.ศ. 1976

สังฆมลฑล :  สังฆมณฑลราชบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :  วิทยาลัยแสงธรรม (ตึก 5) 20 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ. นครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม :  เขตประเทศไทย

หน้าที่ในคณะ : สมาชิกคณะ

หน้าที่ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

คติพจน์ประจำใจ :  รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน

  trirong_m@yahoo.com

  Trirong Multree

  trirong1976

  062-7428662

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

9 มิ.ย. 2007 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

1 ม.ค. 2012 - 2014 : ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ

1 ม.ค. 2012 - 2014 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตตาแก้ว มิสซังพนมเปญ

ปี 2014 - 2020 : พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี

ปี 2020 - ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต