คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

เกิดวันที่ : 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986

สังกัดวัด : วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดคาทอลิกพระเมตตา 819 หมู่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

พื้นที่แพร่ธรรม : วัดคาทอลิกพระเมตตา เชียงแสน จ.เชียงราย

หน้าที่ปัจจุบัน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

    ไลน์ไอดี : K.TMS

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท :

13 ส.ค. 2016 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา

13 ส.ค. 2016 : รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรมจ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา

14 ม.ค. 2018 : เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

14 ม.ค. 2018 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

18 ส.ค. 2018 : รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

12 ม.ค. 2019 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

01 มิ.ย. 2014 - 10 พ.ค. 2015 : สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา

29 ส.ค. 2015 - 20 ก.ย. 2015 : อภิบาลคนต่างด้าวรอบวิทยาลัยแสงธรรม

26 ก.ย. 2015 - 24 เม.ย. 2016 : วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

21 ธ.ค. 2015 - 26 ธ.ค. 2015 : วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

19 มี.ค. 2016 - 27 มี.ค. 2016 : วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม

25 มิ.ย. 2016 - 19 ก.พ. 2017 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

1 เม.ย. 2017 - 10 เม.ย. 2017 : วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี

]11 เม.ย. 2017 - 16 เม.ย. 2017 : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

17 เม.ย. 2017 - 23 เม.ย. 2017 : วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

17 มิ.ย. 2017 - 04 มี.ค. 2018 : วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม

21 พ.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2019วั : ดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

20 ก.พ. 2019 - 12 เม.ย. 2019 : ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

13 เม.ย. 2019 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน