คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน ปี 2011- 2014

 

วันที่ 29 เดือน กันยายน 2011 เข้าประเทศกัมพูชา  เรียนภาษากัมพูชา ในมหาวิทยาลัย ที่กรุงพนมเปญ  เป็นเวลา 1 ปี  จากนั้นในปี 2013 เรียนภาษาตามชุมชน ที่มิสซังกะปงจาม ได้รับมอบหมายให้ดูแลวัด นักบุญโมสกาตี อำเภอแม่มด  

     ปี 2014 กลับมาเรียนภาษาอีกครั้ง ที่โรงเรียนดอนบอสโก ได้รับมอบหมายให่้ดูแลเด็กคำสอนที่โรงเรียน