คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมง

วัดจำปาและวัดเล็กอีก 6 วัด ริมฝั่งแม่น้ำโขง กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา{gallery}picture/2012-13/frveerachai{/gallery}