ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 3

   ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตอนที่ 3

        ในปี2 ของการเป็นผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผมถูกส่งตัวไปอยู่วัดพระเมตตา แทนคุณพ่อวิบูลย์ ลิขิตธรรมที่ถูกส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผมมีความศรัทธาภักดี ต่อพระเมตตา ตั้งแต่สมัยเป็นเณรใหญ่ และเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ ผมมีส่วนช่วยเผยแพร่ความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาทั้งในระดับสังฆมณฑล และระดับประเทศ

 

       และในงานชิ้นสุดท้ายของผมก่อนไปเป็นธรรมทูต ก็คือเทศน์ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตา และการทำซีดีเพลงพระเมตตา ให้กับคณะพระเมตตาประเทศไทย วัดพระเมตตาเป็นวัดที่ คุณพ่อ วิบูลย์ ลิขิตธรรม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2008 ก่อนหน้าที่ผมจะได้รับมอบหมายให้ไปแทน 4ปี

      เพียงแค่ชื่อวัด ก็ตอกย้ำให้ผมเชื่อมั่นในคำพูด ประโยคเบื้องต้นอีกครั้งว่า ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า” ซึ่งแม้ผมแทบจะไม่รู้เลยว่า พระเจ้าทรงมีแผนการอะไรบ้างในชีวิตของผม หรือแทบไม่รู้เลยว่าพนะเจ้าทรงเตรียมการอะไรไว้บ้างสำหรับชีวิตของผม หรือ แทบไม่รู้เลยว่า พระองค์ต้องการใช้อะไรผมบ้าง แต่ผมก็เชื่อมั่นว่า ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า