ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อนิกร ประสูตร์แสงจันทร์

ประสบการณ์บวกกับความตั้งใจ

      ได้ยินรุ่นพี่แบ่งปันเมื่อสมัยเริ่มทำงาน  บางคนเรียนภาษาเผ่าไม่ทันจบและนั่งรถออกจากที่นั่นๆ อย่างสง่างาม  เริ่มมองชีวิตตัวเองตลอดปีนี้และช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก เคยได้นั่งรถออกจากทีเดิมอย่างสง่ากี่ครั้ง  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี  โดยสิ่งที่พบเจอก่อนคือเรื่องที่ไม่ดี เป็นต้องเก็บของ ต้องขนของ ต้องเดินทาง ต้องปรับตัว ปรับเวลาใหม่ แต่ที่สุดหลังจากได้ไปอยู่แล้ว  สิ่งที่ดีกว่าเริ่มมีให้เห็น

 

       สำหรับปีล่าสุด  แม้ว่าจะไม่ได้นั่งรถออกจากที่เดิมอย่างสง่า เหมือนปีก่อนๆ แต่ความรู้สึกไม่แตกต่างกันมากนัก กับการเปลี่ยนปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องออกแรงมากขึ้น รวมทั้งต้องคิดรำพึงมากขึ้น มองดูชีวิตภายในของตัวเองด้วย กับการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ๆ

       หลายๆเดือนผ่านไป มีเรื่องดีๆมากมายเกิดขึ้น ที่สำคัญคือบรรดาคริสตชนมีโอกาสพบพระเจ้าในมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในศีลอภัยบาปและพระวาจามากขึ้นด้วย   ได้ค้นพบจุดอ่อนในชีวิตของตัวเองและประสบกับพระพรของพระประทานให้ต่างๆมากมาย

      สุดท้าย มีข้อตั้งใจที่จะพยายามให้ทุกคนที่พบได้สัมผัสกับความรักของพระ  และช่วยให้คนต่างศาสนาให้รู้จักพระเยซูเจ้า