คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชาเดินทางเยี่ยมสมาชิก

       เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการคณะฯแขวงประเทศกัมพูชา ได้เดินทางออกเยี่ยมสมาชิกผู้ร่วมงาน ที่ทำงานในเขตมิสซังกัมปงจา  ทางภาคอีสานของประเทศกัมพูชา  โดยมีซิสเตอร์ มารีย์ เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม ทำงานที่จังหวัด กรอเจะ และคซึมซึ่งเป็นที่ที่เพิ่งเริ่มตนได้สองปี ตอนนี้เปิดสอนนักเรียนอนุบาลอายุ 5 ขวบ จำนวน 29 คน  และ ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน ทำงานที่จังหวัดกัมปงจาม ดูแลบ้านโนวิชและอัสปีรัน  ซึ่งปีนี้มีอัสปีรัน 3 คน   {gallery}2014/frdenvisitatkompongcham{/gallery}