คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เจ้าวัดนักบุญยอแซฟ มิสซัง พนมเปญ อบรมเตรียมครอบครัวครั้งที่สอง ก่อนล้างบาป วันนี้ได้อีก ๓ วิญญาณถวายพระเจ้า