คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975
สัตบุรุษ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี
สังฆมณฑล มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ บ้านสมสนุก
เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
โทรศัพท์

ไทย : 08-4334-2317
ลาว : +856 20 95799 556
อีเมล peterbuntham@gmail.com
คติพจน์ ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย
หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ต.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
19 ต.ค. 2012 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
08 ธ.ค. 2013

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์
เมืองท่าแขก สปป.ลาว โดยพระสังฆราชยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
08 ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน

ผู้ให้การอบรมในสามเณราลัยยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
08 ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว