ให้คำมั่นการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตครั้งแรก

       18 ม.ค. 2017 อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดี ของ คณะธรรมทูตไทย วันนี้พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเดินทางมา   เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์ มีพิธีให้คำมั่นสัญญา ตลอดชีวิต ของ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้ง  สองท่านเป็นพระสงฆ์ แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16     
โดยมี คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ   ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขี พยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อย บ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทราครับ

      ขอขอบคุณข่าวและภาพจากเฟสบุ๊คคุณพ่อรังสรรค์  สมาชิกคณะธรรมทูตไทย มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ{besps}2017/vowofkonandboy{/besps}