ระลึกถึง นักบุญดิโอนีซิโอ พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี

วันนี้ พระศาสนจักรของประเทศฝรั่งเศสฉลองพระสังฆราชองค์แรกของกรุงปารีส นักบุญ ดิโอนีซิอุส ท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่พระสันตะปาปาฟาบีอาโน ได้ส่งไปประเทศฝรั่งเศส ท่านได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขีในบริเวณใกล้ๆกรุงปารีสพร้อมๆกับเพื่อนๆผู้ร่วมงาน คือ รุสตีกุส และ เอเลวเตรีอุส ดังที่ในหนังสือ Martyrologium Hieronymianum ได้บอกให้เราทราบและบนหลุมฝังศพของมรณสักขีเหล่านี้ เขาได้สร้างอารามฤาษี แซงต์ เดอนีส ขึ้น
นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี เกิดที่ลุกกา ในทัสกานี ค.ศ.1541 ท่านศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ แต่ได้ละทิ้งอาชีพและมาเป็นพระสงฆ์ ท่านเทศน์สอนคำสอนคริสตชนแก่เด็กชาย ท่านได้ตั้งคณะ The Order of Clerics of the Mother of God ซึ่งทำให้ท่านต้องได้รับความยุ่งยากมาก ท่านได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มแรกที่อุทิศตนทำงานแพร่ธรรมในต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุนของพระสันตะปาปาองค์ต่อ ๆ มา กลุ่มเล็ก ๆ นี้ได้เจริญเติบโตเป็นคณะเผยแพร่ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้จึงมักมีคนถือว่านักบุญยอห์น เลโอนาร์ดีเป็นผู้ก่อตั้งคณะนี้ ยิ่งกว่านั้นท่านยังได้พยายามฟื้นฟูระเบียบวินัยของคณะนักบวชต่าง ๆ ด้วยความรัก และความปรีชาฉลาด ท่านถึงแก่มรณภาพที่กรุงโรม ค.ศ.1609