รำลึกถึงนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก ( St. Matthias, Apostle, feast )

นักบุญมัทธีอัสได้เป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า  โดยถือว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับพวกอัครสาวกตลอดเวลาที่ติดตามพระเยซูเจ้า  โดยนับจากเวลาที่พระเยซูเจ้าได้รับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน  จนกระทั่ง ภายหลังการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าแล้ว  ท่านได้ถูกเลือกโดยการจับสลากให้เข้ามาเติมจำนวนอัครสาวกทั้งสิบสองให้เต็ม  จากหนึ่งตำแหน่งที่ว่างไป  นั่นคือตำแหน่งที่เคยเป็นของยูดาส อิสคาริโอท ผู้ทรยศ  และฆ่าตัวตายไปแล้ว  นี่คือทั้งหมดที่เรารู้แน่ๆ เกี่ยวกับนักบุญองค์นี้  ด้วยว่ามีบันทึกไว้ในบทแรกของหนังสือกิจการอัครสาวก ดังนี้ “ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน  คือ โยเซฟ ที่เรียกว่าบาร์ซับบัส หรือยุสทัส  และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส  เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า  “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน  ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า  พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้เพื่อไปตามวิถีของตน”  เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส  มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดองค์” (กจ 1:23-26)

ตามธรรมประเพณีแห่งหนึ่ง  ได้บอกว่าท่านได้เทศน์สอนเรื่องคริสตศาสนาในแคว้นยูเดอา (Judaea) ซึ่งก็คือดินแดนอิสราเอลปัจจุบัน (modern Israel) และที่เอธิโอเปีย (Ethiopia) ซึ่งที่นี่เองท่านได้ถูกตรึงกางเขน  แต่ธรรมประเพณีแหล่งอื่นๆ เชื่อกันว่าท่านถูกตัดศีรษะที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

นักบุญมัทธีอัสเป็นองค์อุปถัมภ์บรรดาช่างตัดเสื้อผ้า  ช่างไม้  พวกเลิก(ดื่ม)เหล้า  และถูกอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเมื่อเป็นโรคฝีดาษ, ไข้ทรพิษ

 

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา  หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ  J.K. Mausolfe)