ระลึกถึง น.อีเรเนโอ พระสังฆราช และมรณสักขี


นักบุญอีเรเนโอเกิดประมาณ ค.ศ.130 ท่านเป็นศิษย์ของนักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราชแห่งเมืองสเมอร์นา ประมาณ ค.ศ.177 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่ลีอองส์ ประเทศฝรั่งเศส และในไม่ช้าท่านได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชของเมืองนั้นเอง ท่านได้เขียนหนังสือเพื่อป้องกันความเชื่อคาทอลิก ต่อต้านพวกยอสติคส์ ตามธรรมประเพณีกล่าวว่า ท่านได้เป็นมรณสักขีประมาณ ค.ศ.200