ระลึกถึง น.ลูเชีย พรหมจารี มรณสักขี

นักบุญลูเซียถึงแก่มรณภาพที่เมืองไซราคิวส์ อาจเป็นช่วงเวลาที่จักรพรรดิดิโอเกลเซียนเบียดเบียนศาสนา ความศรัทธาต่อท่านได้แพร่หลายไปทั่วพระศาสนจักร และชื่อของท่านปรากฏอยู่ในบทขอบพระคุณตามจารีตโรมัน