ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง  ได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จนกระทั่งถึงวันที่ท่านเริ่มประกาศสอนเรื่องการกลับใจ  เพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมรับเสด็จพระเมสสิยาห์  ผู้ที่หลั่งไหลมาหาท่านถูกท่านร้องขอให้ซื่อสัตย์และจริงใจในการทำตามหน้าที่ของแต่ละคนในโลกนี้อย่างดี  และให้มารับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน  เพื่อให้สำนึกผิดกลับใจจากบาป  ในวันที่พระเยซูเสด็จไปเพื่อขอรับพิธีล้างจากท่านยอห์นนั้น  พระบิดาได้ทรงแสดงองค์กับพระบุตรต่อหน้าโลกนี้ว่า  “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา  เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มธ 3 : 17)

นักบุญยอห์นได้มีลูกศิษย์มาติดตามมากมาย  และท่านก็สอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตแห่งการภาวนา  และจำศีลอดอาหาร  ต่อมาเกิดเหตุการณ์หนึ่ง  คือท่านยอห์นได้กล่าวตักเตือนตรงๆกับกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส (King Herod Antipas) ที่รับนางเฮโรเดียส ซึ่งเป็นภรรยาของฟิลิป (ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของอันทิปาส) มาเป็นมเหสีของตน  – “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” (มธ 14 : 4)  ด้วยสาเหตุนี้ ท่านจึงถูกจับคุมขังไว้ในคุก  นางเฮโรเดียสโกรธท่านยอห์นมาก และจะไม่มีวันยอมให้อภัยจนกว่าจะแก้แค้นให้สาสมได้ และแล้ววันที่นางรอคอยก็มาถึง  เมื่อบุตรสาวของเธอที่ชื่อซาโลเมได้ออกมาเต้นรำในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด  เป็นที่พอพระทัยพระองค์และแขกรับเชิญเป็นอย่างยิ่ง  จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอ  นางจึงทูลขอตามคำแนะนำที่ได้จากมารดาว่า  “โปรดประทานศีรษะของยอห์น  ผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิด”  กษัตริย์เฮโรดจึงทรงส่งคนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก (มธ 14 : 1-12)  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวหนึ่งปีก่อนที่พระเยซูเจ้าเองจะทรงรับพระทรมานของพระองค์ (a year before Jesus’ own Passion)