ระลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์ และมรณสักขี

มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ เกิดวันที่ 8 มกราคม 1894 ในประเทศโปแลนด์ เข้าบวชในคณะฟรังซิสกันและได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1918 ที่กรุงโรม ด้วยความศรัทธาเยี่ยงบุตรอย่างลึกซึ้งต่อพระนางมารีย์ ท่านได้ตั้งกลุ่มที่เรียกว่ากองทหารอาสาสมัครของพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ์นิรมล (The Militia of Mary Immaculate) และได้แพร่หลายในโปแลนด์และทั่วโลก ขณะที่ท่านเป็นธรรมทูตในประเทศญี่ปุ่น ท่านได้ทำงานภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระนางเพื่อเผยแพร่ความเชื่อคาทอลิก ท่านได้เดินทางกลับโปแลนด์ และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองท่านถูกจับ ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักในค่ายกักกันที่เมือง Auschwitz ชีวิตของท่านบรรลุถึงจุดสุดยอดแห่งการสละตนเองและได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะ โดยการพลีชีพด้วยความรักในวันที่ 14 สิงหาคม 1941 เมื่อท่านได้ยอมตายแทนนักโทษคนหนึ่ง