ระลึกถึง นักบุษมาร์ติน ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์ติน ที่ 1

(Pope St. Martin I  ค.ศ. 649-655)
พระองค์เป็นชาวเมืองโตดิ จากเขตอุมบริอาของอิตาลี ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 649 เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นคนหนึ่งในการทำหน้าที่ผู้แทนพระสันตะปาปาที่คอนสแตนติโนเปิล พระองค์เป็นผู้ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความกล้าหาญที่จะแสดงจุดยืนของพระสันตะปาปาในฐานะผู้นำพระศาสนจักรทั่วโลก พระองค์ปฏิเสธที่จะต้องรอให้จักรพรรดิคอนสแตนซ ที่ 2 แห่งอาณาจักรไบเซนไทน์เป็นผู้ลงนามรับรองการแต่งตั้งพระสันตะปาปาดังที่เคยปฏิบัติมา นอกนั้นพระองค์ยังเปิดประชุมสังคายนาลาเตรันขึ้นที่โรม เพื่อประณามลัทธิโมโนฟิซิตอย่างเป็นทางการ และห้ามถกเถียงใดๆ อีกต่อไปในเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็คือการปิดตายต่อปัญหานี้นั่นเอง เมื่อจักรพรรดิคอนสแตนซ์ซึ่งเป็นโมโนฟิซิตคนหนึ่งถูกท้าทายอำนาจเช่นนั้น ก็ได้สั่งให้นายพลคาลิโอพัส มาที่โรมเพื่อจับกุมพระสันตะปาปามาร์ติน พวกทหารได้บุกเข้าสำนักพระสันตะปาปา ขณะนั้นพระสันตะปาปากำลังประชวรและทรงพักรักษาพระองค์อยู่ ทหารได้เข้าไปจับกุมถึงห้องบรรทม แล้วลากพระองค์ลงมาข้างล่าง มัดมือแล้วส่งลงเรือไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อรับคำพิพากษา ระหว่างการเดินทางพระองค์ก็ถูกทุบตีและเฆี่ยนโดยทหารประจำเรือ เมื่อถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิล ทรงถูกพิพากษาว่าเป็นกบฏและถูกตัดสินประหารชีวิต โดยพระองค์เองไม่มีโอกาสโต้แย้งอะไรทั้งสิ้น
พระอัยกาเปาโลแห่งคอนสแตนติโนเปิลได้ขอร้องให้ลดโทษลงเหลือเป็นการรอลงอาณาและเนรเทศพระองค์ไปอยู่ที่ครีเมอาในเดือนกันยายน ค.ศ. 654 และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 655 ทรงเป็นพระสันตะปาปามรณสักขีองค์สุดท้ายของพระศาสนจักร สิ่งที่น่าเศร้าคือระหว่างที่พระองค์ถูกคุมขัง คนในสังฆมณฑลของพระองค์เองหาได้พยายามช่วยเหลือพระองค์ไม่ นอกจากจะไม่ยอมส่งข้าวส่งน้ำแล้วยังทำเหมือนว่านักโทษพระสันตะปาปามาร์ตินนั้นไม่ใช่พระสังฆราชของพวกเขาด้วย
ตลอดสมัยปกครองแม้นพระองค์จะต้องเผชิญกับความอัปยศ ความทุกข์ยาก การเนรเทศและถูกจองจำ เมื่อสิ้นพระชนม์ทรงได้รับยกย่องเป็นมรณสักขีต่อความเชื่อศรัทธา ไม่เพียงแต่จากพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเท่านั้น แต่จากชาวกรีกและชาวรัสเซียเช่นกัน