ระลึกถึง นักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช


นักบุญยุสติน นักปรัชญาและมรณสักขี เกิดในครอบครัวคนต่างศาสนาที่ฟลาเวีย เนอาโปลี ในสะมาเรีย ต้นศตวรรษที่ 2 หลังจากกลับใจมารับความเชื่อ ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อปกป้องศาสนา ซึ่งได้ตกทอดมาถึงเราเพียง 2 เล่ม คือ The Apology และ The Dialogue with Trypho ท่านได้เปิดโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โรม ซึ่ง ณ ที่นี้ ได้จัดให้มีการโต้วาที นักบุญยุสตินได้เป็นมรณสักขีพร้อมกับเพื่อนหลายคน ในสมัยจักรพรรดิมาร์คัส เอาเรลีอัส ประมาณ ค.ศ.165